לוגו אוניברסיטת חיפה

כותרת ארגון הסגל האקדמי הבכיר

טלפון: 8254118 | פקס: 8257013 | דואר אלקטרוני : Irgun_hasegel@univ.haifa.ac.il

ביטוחי חיים

שלום רב,

אנו מבקשים להביא לידיעתכם, כי ההסכם עם חברת "הפניקס" לביטוח חיים (ריסק), יסתיים ב- 31.3.18.

חברת "כלל" זכתה במכרז החדש שנערך לביטוח ריסק קולקטיבי לעובדי האוניברסיטה, אשר נערך ע"י אגף משק ומבנים.

העובדים המבוטחים יועברו מחברת "הפניקס" לחברת "כלל" מיד לאחר החג, ותוקף הביטוח יחל ב-1.4.18.

סכום הביטוח המלאלעובד/ת מבוטח/ת בסגל האקדמי הבכיר ובסגל המינהלי עד גיל 68 הינו  320,000  ₪ (לעומת 420,000 ₪ שהיו קודם)  למקרה מוות או נכות מוחלטת ותמידית.

לעובד/ת מבוטח/ת בגילאים  68-75 סכום הביטוח הינו מחצית קרי 160,000 ₪. 

בני / בנות זוג עובדים מבוטחים שבחרו להצטרף לפוליסה (ללא תשלום נוסף) – סכום הביטוח הינו מחצית מסכומים אלו.

לאחר תיאום עם נציגי החברה הזוכה באשר לדרכי העבודה, יישלח לעובדים בהקדם מכתב מפורט הנוגע להסכם החדש, ובו פירוט סכומי הביטוח החדשים.

כמו כן יצורפו אליו טפסים עדכניים מחברת "כלל" לצורך מילוי פרטים כמו מוטבים, בני זוג ועוד.

נבקש להדגיש כי תנאי התשלום לא משתנים וכוללים את השתתפות העובד בגובה 30 ₪ (והשתתפות האוניברסיטה 42 ₪).

ברצוננו להודיעכם כי בימים הקרובים תקבלו הודעות מחברת "הפניקס":

א.    הודעה על  סיום הביטוח

ב.     החברה ביקשה ליידע אותנו שנציגיה יפנו לעובדים בהצעת אפשרות להמשך רכישת כיסוי ביטוחי באופן עצמאי בהפרש שבין סכום הביטוח הקיים בחברת "הפניקס"
לבין סכום הביטוח החדש שבו נבוטח בחברת "כלל

בברכת חג פסח שמח,                                                                       

שרה צזנה,

ראש אגף משאבי אנוש

 

עומר קרן לביטוח הדדי - הפסקת הפעילות הביטוחית החל מיום 1/7/13

ביטוח חיים חדש החל ממאי 2012 - פניקס

מכתב מאודי בנושא חידוש ביטוח החיים

פוליסה חדשה - פניקס

טפסי הצטרפות לביטוח (יש להעביר לרונית ריצ'קר טלפון פנימי 2881)

  1. נספח סרוב
  2. טופס מינוי מוטבים
  3. טופס מינוי מוטבים בת\בת הזוג

 


לאור היענותכם לסקר שבוצע בנוגע להטבה ברכישת מנוי דיגיטאלי של עיתון הארץ

קבלנו הצעה להצטרף למנוי דיגיטאלי של עיתון הארץ,

במהלך חודש מרץ בלבד

לפרטים נוספים לחצו כאן >>>

תווי הקניה של פסח 2018

חברי סגל שביצעו הזמנת תווי קניה לפסח 2018 מוזמנים לקבל את הזמנתם.

חלוקת התווים תתבצע במשרד הארגון בשעות קבלת הקהל : ימים א-ה' בין השעות 10:00-14:00.

הבהרה חשובה: כל חברי הסגל צריכים לפנות לחברת איילון לביצוע המשכיות ברצף ביטוחי מלא לא יאוחר מה-15.03.2018

יש לפנות לחברת הביטוח איילון ולבצע את ההצטרפות לקולקטיב של ארגון הסגל באמצעות מועדון טוב של עובדי המדינה

בטלפון 1-700-720-012 (ביטוחי בריאות שלוחה 1, הצטרפות לקולקטיב עובדי המדינה שלוחה 1).

לפרטים נוספים לחצו כאן >>>

לפוליסה לחצו כאן >>>

רווחה

מנוי לבריכת הטכניון 2017-2018

המנוי לבריכת הטכניון מתחדש אחת לשנה בסוף אוקטובר.

המנוי הוא שנתי - מתחילת נובמבר עד סוף אוקטובר של אותה שנה.

אין מחיר מוזל לחלק מהתקופה.

>>> לפרטים נוספים לחצו כאן <<<

 

ביטוחים

הודעה לעובדים המבוטחים בביטוח חיים (ריסק) קולקטיבי >>>

---

כבכל שנה, גם השנה, ישנה אפשרות להצטרף לביטוח תאונות אישיות קולקטיבי בתנאים ייחודיים לחברי הסגל האקדמי הבכיר - לפרטים נוספים לחצו כאן >>>