לוגו אוניברסיטת חיפה

כותרת ארגון הסגל האקדמי הבכיר

טלפון: 8254118 | פקס: 8257013 | דואר אלקטרוני : Irgun_hasegel@univ.haifa.ac.il

מוזיאון הכט

סדנאות הקיץ במוזיאון הכט 2018

החלה ההרשמה לסדנאות הקיץ לשנת 2018 במוזיאון הכט (מצורף פירוט הסדנאות, שני מחזורים).

גם השנה ארגון הסגל האקדמי הבכיר בשיתוף עם אגף משאבי אנוש מסבסדים את סדנת הקיץ במוזיאון הכט בסך של 100 ₪ לילד לסדנא אחת בלבד!!!

זכאים לקבלת הסבסוד חברי הסגל הפעילים החברים בארגון הסגל האקדמי הבכיר, בחצי משרה ומעלה והמשלמים דמי חבר.

הארגון יסבסד מחזור אחד בלבד עבור ילדי חברי הסגל זכאים בלבד.

הסבסוד יינתן רק על בסיס טופס סבסוד חתום ע"י הארגון.

את טופס הסבסוד המצורף יש להחתים במשרד הארגון בשעות קבלת הקהל בימים א' עד ה' בשעות 10:00-14:00.

במועד הרישום במוזיאון הכט יש להגיע עם טופס סבסוד חתום ע"י מזכירות הסגל האקדמי הבכיר.

 

טפסים:

פרסום ופירוט הסדנאות

טופס סבסוד

הטבות מיוחדות לנוסעים לחו"ל - קיץ 2018

יומנים לשנת הלימודים תשע"ט

הנכם מוזמנים למשרד הארגון (חדר 623, קומת ה- 600, בניין ראשי) לקבל יומן לשנת הלימודים תשע"ט.

מקומות אחרונים בסדנאות הקיץ לשנת 2018 במוזיאון הכט

גם השנה ארגון הסגל האקדמי הבכיר בשיתוף אגף משאבי אנוש מסבסדים את סדנת הקיץ בסך של 100 שקלים חדשים לילד לסדנא אחת בלבד

לפרטים נוספים לחצו כאן