לוגו אוניברסיטת חיפה

כותרת ארגון הסגל האקדמי הבכיר

טלפון: 8254118 | פקס: 8257013 | דואר אלקטרוני : Irgun_hasegel@univ.haifa.ac.il

מוזיאון הכט

סדנאות הקיץ במוזיאון הכט 2018

החלה ההרשמה לסדנאות הקיץ לשנת 2018 במוזיאון הכט (מצורף פירוט הסדנאות, שני מחזורים).

גם השנה ארגון הסגל האקדמי הבכיר בשיתוף עם אגף משאבי אנוש מסבסדים את סדנת הקיץ במוזיאון הכט בסך של 100 ₪ לילד לסדנא אחת בלבד!!!

זכאים לקבלת הסבסוד חברי הסגל הפעילים החברים בארגון הסגל האקדמי הבכיר, בחצי משרה ומעלה והמשלמים דמי חבר.

הארגון יסבסד מחזור אחד בלבד עבור ילדי חברי הסגל זכאים בלבד.

הסבסוד יינתן רק על בסיס טופס סבסוד חתום ע"י הארגון.

את טופס הסבסוד המצורף יש להחתים במשרד הארגון בשעות קבלת הקהל בימים א' עד ה' בשעות 10:00-14:00.

במועד הרישום במוזיאון הכט יש להגיע עם טופס סבסוד חתום ע"י מזכירות הסגל האקדמי הבכיר.

 

טפסים:

פרסום ופירוט הסדנאות

טופס סבסוד

החלה ההרשמה לסדנאות הקיץ לשנת 2018 במוזיאון הכט

גם השנה ארגון הסגל האקדמי הבכיר בשיתוף אגף משאבי אנוש מסבסדים את סדנת הקיץ בסך של 100 שקלים חדשים לילד לסדנא אחת בלבד

לפרטים נוספים לחצו כאן

 

רווחה

מנוי לבריכת הטכניון 2017-2018

המנוי לבריכת הטכניון מתחדש אחת לשנה בסוף אוקטובר.

המנוי הוא שנתי - מתחילת נובמבר עד סוף אוקטובר של אותה שנה.

אין מחיר מוזל לחלק מהתקופה.

>>> לפרטים נוספים לחצו כאן <<<