univ logo4

ארגון הסגל האקדמי הבכיר

منظمة كبار هيئة التدريس الأكاديمي

The Senior Faculty Association

 טלפונים: 04-8240661, 04-8240568, 04-8240935   פקס: 04-8257013

סל קליטה

22.02.2022 עדכון חשוב בנושא המאבק על סל הקליטה

לחצו כאן - מכתב המפרט את ההתפתחויות בנושא המאבק על סל הקליטה לנקלטים עתידיים שהוא למעשה מאבק כנגד ניסיון של משרד האוצר לכפות עלינו דיפרנציאליות בשכר שלא על בסיס אקדמי.

כפי שאתם זוכרים, בקיץ שעבר שלח הממונה על השכר במשרד האוצר הודעה לכל האוניברסיטאות על כוונתו לאסור תשלום של סלי קליטה במתכונת שקיימת אצלנו כבר שני עשורים, וקיימת גם במרבית המוסדות האחרים בצורה כזו או אחרת. במקום זאת, הממונה הודיע להנהלות האוניברסיטאות על מתווה חדש לסלי קליטה, במסגרתו יוענקו סלים רק לשיעור קטן מחברי הסגל הנקלטים, וגם אז, רק בתנאי שגובה הסל יהיה דיפרנציאלי ולא אחיד לכל אלה שיזכו לקבל אותו. הדיפרנציאליות המוצעת הזאת תהיה לגמרי בשליטת ההנהלה. נציגי הנהלות שאר האוניברסיטאות קיימו משא ומתן עם הממונה – ללא תיאום עם ארגוני הסגל שלהם – וגיבשו הצעה אשר לצערנו מאמצת את עצם הרעיון של סל קליטה דיפרנציאלי. לפי הצעה זו ישולם סל קליטה גבוה יותר לנקלטים בתחומי הייטק והנדסה בהשוואה לתחומים אחרים, וכן יהיה פיזור נרחב בגובה סל הקליטה.

כפי שדיווחנו בעבר, ארגון הסגל של אוניברסיטת חיפה ביחד עם שאר ארגוני הסגל הביעו התנגדות נחרצת לרעיון. גם משום רמיסת סל הקליטה עצמו, ויותר מכך בגלל ה"רגל בדלת" שמהווה צעד זה לקראת הכנסת הדיפרנציאליות ניהולית בכל האוניברסיטאות.

בימים אלה מתחיל מו״מ על הסכם שכר חדש לסגל האקדמי באמצעות המועצה המתאמת. במסגרת מו״מ זה יעלה גם הנושא של סלי הקליטה מתוך שאיפה להסדיר את סלי הקליטה בכלל האוניברסיטאות באופן דומה ככל האפשר למה שנהוג באוניברסיטה העברית. סביר להניח שיידרש מאבק מול משרד האוצר, הן על עדכון השכר והן על הסוגיות האחרות שיועלו במו״מ ארצי זה, ובפרט מול מאמצי האוצר לייצר דיפרנציאליות בשכר. בבוא העת נזדקק לתמיכה שלכם במאבק זה.

בברכה

צבי קופליק – יו"ר, בשם וועד ארגון הסגל האקדמי הבכיר

 

הצהרה בנושא החזר הוצאות - סל קליטה

עדכון ממשאבי אנוש

כתב התחייבות - סל קליטה תשפ"ב

 

עדכונים אחרונים

קול קורא של ועדת הביקורת לבחירת יו"ר וחברי ועד בארגון הסגל האקדמי הבכירהבחירות יתקיימו באסיפה כללית שתתקיים ביום חמישי ה- 02/06/2022 בשעה 14:00 בזום לחצו כאן

עדכון חשוב בנושא המאבק על סל הקליטה לחצו כאן

השוואת תשואות בקרנות פנסיה צוברת לחצו כאן

מידעון 3 - הסכם פנסיה צוברת ונוהל תעסוקה נוספת לחצו כאן

הודעה לחברי הסגל בפנסיה תקציבית - קרן הפנסיה "תמר" לחצו כאן

האוצר דורש ביטול סל קליטה לכל, ומעבר לסל קליטה דיפרנציאלי לחצו כאן למכתב המועצה המתאמת לחצו כאן

משכורת משוערכת לחברי סגל בפנסיה תקציבית לחצו כאן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

משולחנו של היו"ר

13.03.2022 אסיפה כללית דחופה שלא מן המניין- יום חמישי  24.3.22  בשעה 14:00 קישור זום לאסיפה - https://us02web.zoom.us/j/85815022187 (Meeting ID: 858 1502 2187) על סדר היום לחצו כאן. מכתב הסבר-קול קורא לאסיפה לחצו כאן

10.03.2022 הדרכה בנושא נגישות לחצו כאן

01.11.2021 הבהרה חשובה - חידוש מנוים לבריכת הטכניון לשנת תשפ"ב לחצו כאן

11.10.2021 הודעה דחופה : אסיפה כללית דחופה ומיוחדת בעקבות סכסוך העבודה על סל הקליטה לפרטים וקישור זום לחצו כאן

30.09.2021 העלאת תעריפי המנוי לבריכת הטכניון - מכתב יו"ר הארגון לחצו כאן. מכתב שהוציאו ארגוני העובדים בטכניון לחצו כאן

23.09.2021 הודעה לסגל - סל קליטה לנקלטים חדשים לחצו כאן מכתב המועצה המתאמת לחצו כאן

12.09.2021 הודעה לסגל - אישור מל"ג את אוניברסיטת רייכמן לחצו כאן

02.09.2021 תזכורת לקחת חלק בבחירות לסנאט 10-15 אוקטובר 2021 לחצו כאן

24.08.2021 עדכון לסגל האקדמי: האוצר דורש ביטול סל קליטה לכל, ומעבר לסל קליטה דיפרנציאלי לחצו כאן

08.08.2021 מידעון 2 : תקשורת לא תקינה של הנהלת האוניברסיטה עם ארגון הסגל הבכיר העלולה לסכן את בריאותנו לחצו כאן

04.08.2021 מידעון 1 : מכתב זכאות לתוספת זמן מלא בזמן מחלה לחצו כאן

02.08.2021 לקראת הבחירות לסנאט - קריאה לקחת חלק פעיל בסנאט לחצו כאן

 מחיקת הקלטת הרצאות סמסטר א לחצו כאן

סיכום אסיפה כללית שהתקיימה ב-9/6/2021 לחצו כאן

 

מועמדים ליו"ר ארגון הסגל האקדמי הבכיר :

1. צביקה קופליק - לחצו כאן 

 

הנכם מוזמנים לאסיפה כללית שלא מן המניין לבחירת יו"ר שתתקיים ביום ראשון ה 20/12/2020 בשעה 12:00 לחצו כאן

האסיפה תתקיים בזום – קישור לישיבה  https://us02web.zoom.us/j/86467137952

קול קורא להגשת מועמדות ליו"ר הארגון - לחצו כאן

חברי סגל שהגישו מועמדות לתפקיד יו"ר הארגון מוצגים באתר הארגוןלחצו כאן

השתתפותכם חשובה. בברכה, פרופ' צביקה קופליק בשם הוועד 

 

22.11.20 קול קורא - בחירת יו"ר הארגון - לחצו כאן

לחברי הסגל שלום רב, מצורף קול קורא של וועדת הביקורת לבחירת יו"ר הארגון של ארגון הסגל האקדמי הבכיר.

הבחירות יתקיימו באסיפה שלא מן המניין שתתקיים ביום ראשון ה- 20/12/2020 בזום – פרטים מדויקים על סדר היום של האסיפה יועברו בקרוב.

ניתן להגיש מועמדות בכתב עד יום ראשון ה 13/12/2020.

בברכה ועדת ביקורת  ארגון הסגל הבכיר

 

02.11.20 מאבקנו בעניין קרן קשרי מדע לשנת תשפ"א נשא פרי לחצו כאן

26.10.20 סכסוך עבודה

19.10.20 קרן קשרי מדע

15.10.20 בחירות לסנאט

13.09.20 הזמנה לאסיפה כללית שלא מן המניין

03.09.20 קריאה לקחת חלק בסנאט

24.08.20 זכאות להחזר הוצאות נסיעה תקופת קורונה

25.06.20 סיכום אסיפת החברים מיום 25.6.20

24.06.20 הזמנה מעודכנת לאסיפת הסגל שתתקיים ביום חמישי, 25/6/2020 בשעה 14:00. אנא שימו לב למועד המעודכן ולסדר היום המעודכן.

24.05.20 עדכון יו״ר הארגון

26.03.20 עדכון יו״ר הארגון

17.03.20 ימים מאתגרים

23.12.19 החלטות ודיווחים מהאסיפה הכללית שהתקיימה ב-19/12/19

18.12.19 שינוי בנהלי נסיעות

באסיפת הסגל ביום חמישי 28.6.2018 התקבלה ברב מוחץ (143 בעד, 1 נגד) החלטת האסיפה בעניין סכסוך עבודה - לחצו לקריאת ההחלטה המלאה

 

רווחה

  • בית הספר הארצי לתיירות : לחברי הסגל הטבה של 50% מעלות הקורסים.  להרשמה ניתן לפנות למר יאיר זריבי בטלפון 04-8240367 או בלינק שנמצא בסילבוסים : קורס מדריכים לספרד היהודית לחצו כאן התמחות עומד במדינות אפריקה לחצו כאן
  • תיאטרון יידישפיל : לחצו כאן הצגות באזור חיפה והסביבה קוד הטבה 7790

היכל התיאטרון קרית מוצקין הצצה להצגות עונת המנויים 2022-2023 לחצו כאן

  • ברק כרטיסים : מופעים במרץ-אפריל-מאי 2022 לחצו כאן מחירי ההנחה יתקבלו בהזנת קוד קופון UNI12 לכל עזרה, תוכלו לפנות גם למשרדי ברק בטל 04-837777 בין השעות 9:00-15:00 

 MAXexecutive  לחצו כאן

מועדון UNIQ כרטיס אשראי לחברי הסגל 

ישראכרט יתרון לעבוד באוניברסיטת חיפה

אמריקן אקספרס פירוט ההטבות לעובדי אוניברסיטת חיפה

 

ביטוחים