univ logo4

ארגון הסגל האקדמי הבכיר

منظمة كبار هيئة التدريس الأكاديمي

The Senior Faculty Association

 טלפונים: 04-8240661, 04-8240568, 04-8240935   פקס: 04-8257013

ארכיון ביטוחים

פירוט הביטוחים:

 

שם הביטוח מי מטפל מצורף למייל הערות
דרך הסוכן ביטוח אישי / פרטי קיים רק למי שבחר להצטרף ביטוח סיעודי אישי / פרטי חברת "מגדל" סוכנות 'להבים סוכנות לביטוח' ע"י סוכן הביטוח נמרוד אורן 08-6278241 חוזר מידע
דרך הסוכן
ביטוח אישי / פרטי
קיים רק למי שבחר להצטרף
ביטוח סיעודי אישי / פרטי חברת "הפניקס" סוכנות 'מגן פתרונות פיננסיים ע"י סוכן הביטוח משה מגנזי 0774-1800-60 חוזר מידע

 -----

שלום רב,

אנו מבקשים להביא לידיעתכם, כי ההסכם עם חברת "הפניקס" לביטוח חיים (ריסק), י  סתיים ב- 31.3.18.

חברת "כלל" זכתה במכרז החדש שנערך לביטוח ריסק קולקטיבי לעובדי האוניברסיטה, אשר נערך ע"י אגף משק ומבנים.

העובדים המבוטחים יועברו מחברת "הפניקס" לחברת "כלל" מיד לאחר החג, ותוקף הביטוח יחל ב-1.4.18.

סכום הביטוח המלאלעובד/ת מבוטח/ת בסגל האקדמי הבכיר ובסגל המינהלי עד גיל 68 הינו  320,000  ₪ (לעומת 420,000 ₪ שהיו קודם)  למקרה מוות או נכות מוחלטת ותמידית.

לעובד/ת מבוטח/ת בגילאים  68-75 סכום הביטוח הינו מחצית קרי 160,000 ₪. 

בני / בנות זוג עובדים מבוטחים שבחרו להצטרף לפוליסה (ללא תשלום נוסף) – סכום הביטוח הינו מחצית מסכומים אלו.

לאחר תיאום עם נציגי החברה הזוכה באשר לדרכי העבודה, יישלח לעובדים בהקדם מכתב מפורט הנוגע להסכם החדש, ובו פירוט סכומי הביטוח החדשים.

כמו כן יצורפו אליו טפסים עדכניים   מחברת "כלל" לצורך מילוי פרטים כמו מוטבים, בני זוג ועוד.

נבקש להדגיש כי תנאי התשלום לא משתנים וכוללים את   השתתפות העובד בגובה 30 ₪   (והשתתפות האוניברסיטה 42 ₪)  .

ברצוננו להודיעכם כי בימים הקרובים תקבלו הודעות מחברת "הפניקס":

א.    הודעה על  סיום הביטוח

ב.     החברה ביקשה ליידע אותנו שנציגיה יפנו   לעובדים בהצעת אפשרות להמשך רכישת כיסוי ביטוחי באופן עצמאי בהפרש שבין סכום הביטוח הקיים ב  חברת "ה  פניקס" 
לבין סכום הביטוח החדש שבו נבוטח ב  חברת " כלל 

בברכת חג פסח שמח,                                                                       

שרה צזנה,

 

ביטוח בריאות כולל נספח סיעודי בחברת 'כלל' קיים רק למי שהצטרף ביוני 2000. סגור למצטרפים. ביטוח בריאות של 'כלל' הכולל נספח סיעודי

ביטוח

ראש אגף משאבי אנוש

עדכונים אחרונים

קול קורא של ועדת הביקורת לבחירת יו"ר וחברי ועד בארגון הסגל האקדמי הבכירהבחירות יתקיימו באסיפה כללית שתתקיים ביום חמישי ה- 02/06/2022 בשעה 14:00 בזום לחצו כאן

עדכון חשוב בנושא המאבק על סל הקליטה לחצו כאן

השוואת תשואות בקרנות פנסיה צוברת לחצו כאן

מידעון 3 - הסכם פנסיה צוברת ונוהל תעסוקה נוספת לחצו כאן

הודעה לחברי הסגל בפנסיה תקציבית - קרן הפנסיה "תמר" לחצו כאן

האוצר דורש ביטול סל קליטה לכל, ומעבר לסל קליטה דיפרנציאלי לחצו כאן למכתב המועצה המתאמת לחצו כאן

משכורת משוערכת לחברי סגל בפנסיה תקציבית לחצו כאן

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

משולחנו של היו"ר

13.03.2022 אסיפה כללית דחופה שלא מן המניין- יום חמישי  24.3.22  בשעה 14:00 קישור זום לאסיפה - https://us02web.zoom.us/j/85815022187 (Meeting ID: 858 1502 2187) על סדר היום לחצו כאן. מכתב הסבר-קול קורא לאסיפה לחצו כאן

10.03.2022 הדרכה בנושא נגישות לחצו כאן

01.11.2021 הבהרה חשובה - חידוש מנוים לבריכת הטכניון לשנת תשפ"ב לחצו כאן

11.10.2021 הודעה דחופה : אסיפה כללית דחופה ומיוחדת בעקבות סכסוך העבודה על סל הקליטה לפרטים וקישור זום לחצו כאן

30.09.2021 העלאת תעריפי המנוי לבריכת הטכניון - מכתב יו"ר הארגון לחצו כאן. מכתב שהוציאו ארגוני העובדים בטכניון לחצו כאן

23.09.2021 הודעה לסגל - סל קליטה לנקלטים חדשים לחצו כאן מכתב המועצה המתאמת לחצו כאן

12.09.2021 הודעה לסגל - אישור מל"ג את אוניברסיטת רייכמן לחצו כאן

02.09.2021 תזכורת לקחת חלק בבחירות לסנאט 10-15 אוקטובר 2021 לחצו כאן

24.08.2021 עדכון לסגל האקדמי: האוצר דורש ביטול סל קליטה לכל, ומעבר לסל קליטה דיפרנציאלי לחצו כאן

08.08.2021 מידעון 2 : תקשורת לא תקינה של הנהלת האוניברסיטה עם ארגון הסגל הבכיר העלולה לסכן את בריאותנו לחצו כאן

04.08.2021 מידעון 1 : מכתב זכאות לתוספת זמן מלא בזמן מחלה לחצו כאן

02.08.2021 לקראת הבחירות לסנאט - קריאה לקחת חלק פעיל בסנאט לחצו כאן

 מחיקת הקלטת הרצאות סמסטר א לחצו כאן

סיכום אסיפה כללית שהתקיימה ב-9/6/2021 לחצו כאן

 

מועמדים ליו"ר ארגון הסגל האקדמי הבכיר :

1. צביקה קופליק - לחצו כאן 

 

הנכם מוזמנים לאסיפה כללית שלא מן המניין לבחירת יו"ר שתתקיים ביום ראשון ה 20/12/2020 בשעה 12:00 לחצו כאן

האסיפה תתקיים בזום – קישור לישיבה  https://us02web.zoom.us/j/86467137952

קול קורא להגשת מועמדות ליו"ר הארגון - לחצו כאן

חברי סגל שהגישו מועמדות לתפקיד יו"ר הארגון מוצגים באתר הארגוןלחצו כאן

השתתפותכם חשובה. בברכה, פרופ' צביקה קופליק בשם הוועד 

 

22.11.20 קול קורא - בחירת יו"ר הארגון - לחצו כאן

לחברי הסגל שלום רב, מצורף קול קורא של וועדת הביקורת לבחירת יו"ר הארגון של ארגון הסגל האקדמי הבכיר.

הבחירות יתקיימו באסיפה שלא מן המניין שתתקיים ביום ראשון ה- 20/12/2020 בזום – פרטים מדויקים על סדר היום של האסיפה יועברו בקרוב.

ניתן להגיש מועמדות בכתב עד יום ראשון ה 13/12/2020.

בברכה ועדת ביקורת  ארגון הסגל הבכיר

 

02.11.20 מאבקנו בעניין קרן קשרי מדע לשנת תשפ"א נשא פרי לחצו כאן

26.10.20 סכסוך עבודה

19.10.20 קרן קשרי מדע

15.10.20 בחירות לסנאט

13.09.20 הזמנה לאסיפה כללית שלא מן המניין

03.09.20 קריאה לקחת חלק בסנאט

24.08.20 זכאות להחזר הוצאות נסיעה תקופת קורונה

25.06.20 סיכום אסיפת החברים מיום 25.6.20

24.06.20 הזמנה מעודכנת לאסיפת הסגל שתתקיים ביום חמישי, 25/6/2020 בשעה 14:00. אנא שימו לב למועד המעודכן ולסדר היום המעודכן.

24.05.20 עדכון יו״ר הארגון

26.03.20 עדכון יו״ר הארגון

17.03.20 ימים מאתגרים

23.12.19 החלטות ודיווחים מהאסיפה הכללית שהתקיימה ב-19/12/19

18.12.19 שינוי בנהלי נסיעות

באסיפת הסגל ביום חמישי 28.6.2018 התקבלה ברב מוחץ (143 בעד, 1 נגד) החלטת האסיפה בעניין סכסוך עבודה - לחצו לקריאת ההחלטה המלאה

 

רווחה

  • בית הספר הארצי לתיירות : לחברי הסגל הטבה של 50% מעלות הקורסים.  להרשמה ניתן לפנות למר יאיר זריבי בטלפון 04-8240367 או בלינק שנמצא בסילבוסים : קורס מדריכים לספרד היהודית לחצו כאן התמחות עומד במדינות אפריקה לחצו כאן
  • תיאטרון יידישפיל : לחצו כאן הצגות באזור חיפה והסביבה קוד הטבה 7790

היכל התיאטרון קרית מוצקין הצצה להצגות עונת המנויים 2022-2023 לחצו כאן

  • ברק כרטיסים : מופעים במרץ-אפריל-מאי 2022 לחצו כאן מחירי ההנחה יתקבלו בהזנת קוד קופון UNI12 לכל עזרה, תוכלו לפנות גם למשרדי ברק בטל 04-837777 בין השעות 9:00-15:00 

 MAXexecutive  לחצו כאן

מועדון UNIQ כרטיס אשראי לחברי הסגל 

ישראכרט יתרון לעבוד באוניברסיטת חיפה

אמריקן אקספרס פירוט ההטבות לעובדי אוניברסיטת חיפה

 

ביטוחים